Latest Entries »

I znów święta


Komentarz:

Jakie ma znaczenie dla człowieka Bóg w dzisiejszych czasach? Jakie znaczenie mają kultywowane tradycje i święta z nimi związane? Ważne dni z punktu widzenia historycznego, religijnego i kulturowego. Gdzie kumulujemy swoje skupienie? Na czym? Na kim? Czy zadajemy sobie pytania o początki tego, co utworzyło naszą kulturę w Polsce i religijność?

Święta, to interesujący czas. Zakorzeniony w tradycji od zarania dziejów.

Niegdyś w plemionach słowiańskich, zamieszkujących dzisiejsze tereny naszego kraju, popularne były obrzędy, później przeistoczone lub część z nich wplecione zostały w tradycje religijne zaczerpnięte z judaizmu, a oparte na człowieku wywodzącym się ze zdawać by się mogło najbardziej pogardzanego narodu na ziemi.

Jak to się stało? Czyżby schrystianizowani ludzie, nie pojmujący jeszcze roli Jezusa, w jakiś nadnaturalny sposób dostrzegli boskie pochodzenie w kimś, o kim nigdy wcześniej nie słyszeli?

Światu ciemiężonemu przez „krwawych kapłan” żądnych władzy, pozyskiwania dóbr ziemskich, wykorzystywania niewiedzy, głupoty bądź zwykłej bojaźni i naiwności ludzkiej i zaspokajania egoistycznych pragnień, przyniesiono jedyną możliwą opcję wiary w sposób tak brutalny, że na samą myśl człowieka napawa niesmak.

Powiązano część wierzeń plemion, dając możliwość przystąpienia do wiary ukazywanej, jako nieodbiegającą zbytnio od dotychczasowych obrządków. Choć w rzeczywistości było całkowicie odwrotnie. Tak było jednak łatwiej przekonać ludzi. Tych bardziej odstępnych, nieskłonnych porzucić całkowicie swoich tradycji, traktowano jak wrogów nowych władz wpływu polityczno religijnego. Takich odstępców od nowo wpajanej normy skazywano na przykładne, najbardziej wymyślne kary pozbawiania życia w najcięższych warunkach. Skazywano w ten sposób tysiące ludzi śmierć za rzekome uprawianie czarnej magii, czarów i odstępstwo od jedynego Boga Rzymskiego głoszonego przez krwawych kapłanów mieniących się ustanowionymi przez samego Boga.

Ten paradoks jest zadziwiający. Jeśli dzisiejsze znaczenie wiary zostało przyniesione w sposób krwawy i brutalny, to jakże może być zawarta w nim choć cząstka poselstwa pochodząca od Stwórcy?

View full article »

Reklamy

Owoce


Owoce Ducha wg. Gal.5;22-23W związku z czytanym listem Św.Ap.Pawła do Galatów, przesyłam jeden z bardziej trafnych dla mnie fragmentów, który nie łatwo jest odzwierciedlić w codziennym życiu.
Moje ułomności człowiecze są jakby ścianą. Proces przemiany natury ludzkiej wraz z dorastaniem, rozwojem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i życiowego, nie daje gwarancji efektów ciągle na tym samym poziomie. Znaczna część pracy zależy od indywidualnego zaangażowania, bezpośrednio determinującego poziom wzrostu świadomości jak i efektów duchowego usposobienia. Dochodzę do wniosku, że kiedy mało z siebie daję mam mniejsze efekty, lecz nie umniejsza to Bożego miłosierdzia, jakie odczuwam. Proces rozwoju, zmiany, poprawy, zdobywania wiedzy oraz wdrażania wymienionych w zamieszczonym fragmencie przykładów postawy, a ujętych, jako „Owoce Ducha” w dalszym ciągu rośnie tyle, że jakby w wolniejszym tempie – jeśli i ja zwalniam. View full article »


kwiaty

Bez tanich życzeń – trochę poetycznej treści, nadesłanej przed momentem.

Aby przeczytać oryginał kliknij